Privaatsustingimused


Prindipoes Registreeritud Kasutaja konto loomisega annate te Pilditeenused OÜ-le (edaspidi nimetatud “Teenusepakkuja”) nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Kasutaja poolt konto loomisel kantakse sisestatud isikuandmed Teenusepakkuja andmebaasi ning neid kasutatakse teenuse osutamiseks. Teenusepakkuja kasutab Kasutaja poolt esitatud informatsiooni tellimuste täitmise tagamiseks ning vajadusel ühenduse võtmiseks.
Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Prindipoes tellimuse registreerimisel.
Registreeritavad isikuandmed on: eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress ja soovitavalt kontakttelefoni(de) number.
Teenusepakkuja kohustub rangelt tagama Kasutaja privaatsuse ning isikuandmete kaitse. Sama kehtib ka Kasutaja albumitesse laaditud digipiltide kohta.
Isikuandmeid töötleb Pilditeenused OÜ, Supeluse 2, 80014 Pärnu, registrikoodiga 11526260.
Teenusepakkuja ei levita Kasutajat puudutavat informatsiooni ega müüda seda kolmandatele isikutele reklaami eesmärkidel või muudel teenuse osutamisega mitteseonduvatel eesmärkidel. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist andmebaasist.

Teenusepakkuja omab õigust saata Teid puudutavat informatsiooni, mille järgi on võimalik tuvastada Kasutaja isikut, kolmandatele isikutele alljärgnevatel juhtudel:
– Kasutaja eelneval nõusolekul;
– Kasutajat puudutava informatsiooni edasiandmine on vajalik tellimuse kohale toimetamise tagamiseks;
– kui teenusepakkujal on kohustus vastata kohtuasutuse korraldusele, kohtukutsele või Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud riigiasutuste nõudmistele ja esildistele;
– kui Teenusepakkuja tuvastab, et Kasutaja toimingud Prindipoe rakenduses rikuvad Kasutustingimusi.
Prindipoe kasutajakontol asuv informatsioon on kaitstud teie valitud salasõnaga, tagamaks teie isikuandmete privaatsus ja turvalisus.
Teenusepakkujal on õigus käesolevaid Privaatsustingimusi muuta, teavitades Kasutajat sellest prindipood.ee vahendusel.